[How to] Draw your dragon (how to สอนวาดมังกร)
Cucullia & Merlinine
นักเขียน :
Cucullia & Merlinine
อัปเดตล่าสุด: 05/07/2015
สถานะ: ยังไม่จบ อาทิตย์ละครั้ง
+ เก็บเข้าชั้น

คำอธิบาย:

Tutorial ฉบับนี้จัดทำขึ้นมาจากวามต้องการของผู้เขียนที่ต้องการทำหน้าที่เป็นสื่อแนะนำวิธีการวาดมังกรให้กับหลายๆท่านที่สนใจในด้านนี้ ผู้เขียนไม่บังอาจยกตนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนี้ แต่ประการใด หากแต่ต้องการแบ่งปันสิ่งที่ตนพอจะรู้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นการต่อยอดให้แก่จินตนาการ ของผู้ที่รับข้อมูลไปเพื่อให้เขาเหล่านั้นนำไปเติมเต็มในช่องว่างของจินตนาการที่ขาดหายให้เต็มสมบูรณ์ และผู้เขียนไม่ขอบังอาจกล่าวว่า Tutorial ฉบับนี้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะมันเกิดจากความรู้ที่ เกิดจากการเก็บเล็กผสม..
เรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะ
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

Tutorial ฉบับนี้จัดทำขึ้นมาจากวามต้องการของผู้เขียนที่ต้องการทำหน้าที่เป็นสื่อแนะนำวิธีการวาดมังกรให้กับหลายๆท่านที่สนใจในด้านนี้ ผู้เขียนไม่บังอาจยกตนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนี้ แต่ประการใด หากแต่ต้องการแบ่งปันสิ่งที่ตนพอจะรู้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นการต่อยอดให้แก่จินตนาการ ของผู้ที่รับข้อมูลไปเพื่อให้เขาเหล่านั้นนำไปเติมเต็มในช่องว่างของจินตนาการที่ขาดหายให้เต็มสมบูรณ์ และผู้เขียนไม่ขอบังอาจกล่าวว่า Tutorial ฉบับนี้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะมันเกิดจากความรู้ที่ เกิดจากการเก็บเล็กผสม..

การ์ตูนที่แนะนำสำหรับคุณ