หยุดรังแกข้าเสียที ท่านจักรพรรดิ
TENCENT ANIMATION & COMICS
นักเขียน :
TENCENT ANIMATION & COMICS
สถานะ: จบแล้ว
+ เก็บเข้าชั้น
buyall
ซื้อตอนที่ติดเหรียญทั้งหมด
0
0

คำอธิบาย:

ในสายตาของคนทั้งใต้หล้า ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หนิงนั้นทรงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อราษฎร...มีเพียง "ซ่งฉือเวย" เท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนยังไงและปิดบังความจริงอะไรไว้!
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

ในสายตาของคนทั้งใต้หล้า ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หนิงนั้นทรงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อราษฎร...มีเพียง "ซ่งฉือเวย" เท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนยังไงและปิดบังความจริงอะไรไว้!