ฮ่องเต้โฉมงามพลิกแผ่นดิน
Kuaikan Comics
นักเขียน :
Kuaikan Comics
สถานะ: จบแล้ว
+ เก็บเข้าชั้น
buyall
ซื้อตอนที่ติดเหรียญทั้งหมด
0
0

คำอธิบาย:

"กู้หยวนไป๋" หลุดเข้าไปอยู่ในนิยายเรื่องหนึ่งและถูกขนานนามว่า "ฮ่องเต้ขี้โรค" เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจกว่า 3 ปีจนสามารถกวาดล้างขุนนางเรืองอำนาจและขันทีชั่วได้ แต่กลับต้องยอมสละบัลลังก์ให้กับผู้สำเร็จราชการแทน "เซวียหย่วน" หมาป่าผู้บ้าคลั่ง! ในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยศึกสงคราม รายล้อมไปด้วยฝูงหมาป่าหิวกระหาย ทางเดียวที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีได้คือต้องทำให้หมาป่าผู้บ้าคลั่งตัวนี้ยอมสวามิภักดี
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

"กู้หยวนไป๋" หลุดเข้าไปอยู่ในนิยายเรื่องหนึ่งและถูกขนานนามว่า "ฮ่องเต้ขี้โรค" เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจกว่า 3 ปีจนสามารถกวาดล้างขุนนางเรืองอำนาจและขันทีชั่วได้ แต่กลับต้องยอมสละบัลลังก์ให้กับผู้สำเร็จราชการแทน "เซวียหย่วน" หมาป่าผู้บ้าคลั่ง! ในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยศึกสงคราม รายล้อมไปด้วยฝูงหมาป่าหิวกระหาย ทางเดียวที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีได้คือต้องทำให้หมาป่าผู้บ้าคลั่งตัวนี้ยอมสวามิภักดี