Full Circle รักเต็มวง
THE BALANCE
นักเขียน :
THE BALANCE
สถานะ: จบแล้ว
+ เก็บเข้าชั้น
buyall
ซื้อตอนที่ติดเหรียญทั้งหมด
0
0

คำอธิบาย:

การได้เจอนาย เป็นความผิดพลาดอันงดงาม เป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว หรือว่าเป็นความเจ็บปวดอันน่าเข็ดขยาดกันแน่นะ? เมื่อ "จองยูจิน" ผู้ใช้ชีวิตในฐานะชนชั้นนำ อยู่ในกรอบเข้มงวดที่ซึ่งสังคมยังคงมีอคติต่อคนรักร่วมเพศ ต้องมาอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อ "คังจุนฮยอก" โดยบังเอิญและก่อเกิดเป็นความรักขึ้น...
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

การได้เจอนาย เป็นความผิดพลาดอันงดงาม เป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว หรือว่าเป็นความเจ็บปวดอันน่าเข็ดขยาดกันแน่นะ? เมื่อ "จองยูจิน" ผู้ใช้ชีวิตในฐานะชนชั้นนำ อยู่ในกรอบเข้มงวดที่ซึ่งสังคมยังคงมีอคติต่อคนรักร่วมเพศ ต้องมาอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อ "คังจุนฮยอก" โดยบังเอิญและก่อเกิดเป็นความรักขึ้น...