กระต่ายฮีตรีดพิษงู
TOONPLUS
นักเขียน :
TOONPLUS
สถานะ: จบแล้ว
+ เก็บเข้าชั้น
buyall
ซื้อตอนที่ติดเหรียญทั้งหมด
0
0

คำอธิบาย:

โมทันบ๊ก เกิดในตระกูลเครือญาติของตระกูลซาซึ่งเป็นแอนิเมจัสงู โดยไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ตระกูลสายตรงต้องการตัว เขาจะต้องทำตามคำสั่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เมื่อเขาอายุได้ 19 ปี ก็ถูกเรียกตัวให้มาคุ้มครอง ซายอนแจและซายอนซอง ซึ่งเป็นฝาแฝดแอนิเมจัสงูสุดแสบ ที่ไม่ว่าบอดี้การ์ดกี่คน ๆ ก็ต้องสยบยอม และหากเขาอยู่คุ้มครองสองแฝดได้ตลอด 1 ปี เขาจะได้รับการปลดออกจากสายเครือญาติให้เป็นอิสระ!!
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

โมทันบ๊ก เกิดในตระกูลเครือญาติของตระกูลซาซึ่งเป็นแอนิเมจัสงู โดยไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ตระกูลสายตรงต้องการตัว เขาจะต้องทำตามคำสั่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เมื่อเขาอายุได้ 19 ปี ก็ถูกเรียกตัวให้มาคุ้มครอง ซายอนแจและซายอนซอง ซึ่งเป็นฝาแฝดแอนิเมจัสงูสุดแสบ ที่ไม่ว่าบอดี้การ์ดกี่คน ๆ ก็ต้องสยบยอม และหากเขาอยู่คุ้มครองสองแฝดได้ตลอด 1 ปี เขาจะได้รับการปลดออกจากสายเครือญาติให้เป็นอิสระ!!