My Devices Project
CBesmera
นักเขียน :
CBesmera
ประเภท: ชีวิต, ตลก
อัปเดตล่าสุด: 21/09/2015
สถานะ: ยังไม่จบ ไม่สามารถระบุได้
+ เก็บเข้าชั้น

คำอธิบาย:

เมื่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคกลายเป็นคนและมีความรู้สึกนึกคิดกับเจ้าของผู้ไม่ระวัง มันก็คงประมาณนี้ล่ะมั้งนะ 

เรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะ
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

เมื่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคกลายเป็นคนและมีความรู้สึกนึกคิดกับเจ้าของผู้ไม่ระวัง มันก็คงประมาณนี้ล่ะมั้งนะ