Teach me? Teacher (Ookbee Comics Studio)
Normal_
นักเขียน :
Normal_
อัพเดทล่าสุด: 19/11/2018
สถานะ: ยังไม่จบ ไม่แน่นอน
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

นายกฤษ ครูสอนโรงเรียนชื่อดังที่ได้ถูกไล่ออก ด้วยเหตุผลเพราะเขาเคี่ยวเข็ญนักเรียนหนักจนเกินไป จนกระทั่งเขาได้รับจดหมายเชิญไม่ทราบที่มา ได้เชิญให้เขาไปเป็นครูที่โรงเรียน 'ไร้ชื่อ' โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า....มีบางอย่าง กำลังรอคอยเขาอยู่ที่นั่น!?
เรียงตาม
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

นายกฤษ ครูสอนโรงเรียนชื่อดังที่ได้ถูกไล่ออก ด้วยเหตุผลเพราะเขาเคี่ยวเข็ญนักเรียนหนักจนเกินไป จนกระทั่งเขาได้รับจดหมายเชิญไม่ทราบที่มา ได้เชิญให้เขาไปเป็นครูที่โรงเรียน 'ไร้ชื่อ' โดยที่เขาไม่รู้เลยว่า....มีบางอย่าง กำลังรอคอยเขาอยู่ที่นั่น!?