Bewitch [พระเอกตาย คอนเทสต์]
CBesmera
นักเขียน :
CBesmera
สถานะ: จบแล้ว
+ เก็บเข้าชั้น

คำอธิบาย:

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ อาณาจักรซึ่งปกครงโดยราชินีแม่มด องค์ราชินีมีธิดาอยู่พระองค์หนึ่งนามว่า เบลเลซซ่า เจ้าหญิงมีเวทมนตร์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนินที่สามารถทำให้ผู้ใดก็ตามที่ได้ยลโฉมเป็นอันต้องหลงไหล...
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ อาณาจักรซึ่งปกครงโดยราชินีแม่มด องค์ราชินีมีธิดาอยู่พระองค์หนึ่งนามว่า เบลเลซซ่า เจ้าหญิงมีเวทมนตร์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนินที่สามารถทำให้ผู้ใดก็ตามที่ได้ยลโฉมเป็นอันต้องหลงไหล...