แล้วเจอกัน...คืนพระจันทร์เต็มดวง (ผีรักทุกนาเธอ คอนเทสต์)
tiger's claw
นักเขียน :
tiger's claw
อัพเดทล่าสุด: 03/01/2020
สถานะ: ยังไม่จบ วันขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน อิๆ
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

ผมตายแล้ว... แต่ผมยังมีสิ่งที่ผมอยากทำอยู่... "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต...อย่ามาหลอกมาหลอนกันเลย ไปที่ชอบๆเถอะ(วะ)ครับ!!!" "...ไม่อะ...ที่'ชอบ'ก็อยู่ตรงนื้" ;) #แล้วเจอกันคืนพระจันทร์เต็มดวง
เรียงตาม
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

ผมตายแล้ว... แต่ผมยังมีสิ่งที่ผมอยากทำอยู่... "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต...อย่ามาหลอกมาหลอนกันเลย ไปที่ชอบๆเถอะ(วะ)ครับ!!!" "...ไม่อะ...ที่'ชอบ'ก็อยู่ตรงนื้" ;) #แล้วเจอกันคืนพระจันทร์เต็มดวง

การ์ตูนที่แนะนำสำหรับคุณ