}
ใคร เลื่อน แก้ว ( School Tales )
วันที่โพสต์: 07/10/2016

" อย่าเลื่อนแก้วดิ! "

" ฉันไม่ได้เลื่อน ใครเลื่อน? "

" ฉันก็ไม่ได้เลื่อน "

" แล้วใครกัน...ที่เลื่อน "

ส่ง
ความคิดเห็น ()