}
Invisible Enemy
วันที่โพสต์: 12/10/2016

ในห้องเรียนที่เป็นปกติอยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเด็กคนหนึ่งพูดว่า

"เขาบอกให้ผมทำผมไม่รู้เขาเป็นใครผมได้ยินเสียงของเขาแต่ผมมองไม่เห็นเขา"  (School Tales)

ส่ง
ความคิดเห็น ()