}
สีดา (School Tales)
วันที่โพสต์: 21/11/2016

สีดา ตัวละครในโขน หรือการรำที่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด

ใครต่อใครต่างต้องการเป็นที่หนึ่ง เป็นความงามที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน

เกิดไฟในจิตใจ  ความริษยา ความไม่พอใจในตนเอง และต้องการการยอมรับ

หากไม่ใช่ที่ 1 ชีวิตจะเป็นเช่นไร 

หากไร้ชีวิต วิญญาณก็ขอกอดชุดรำสีดา ไว้ไม่ให้ใครได้ครอบครอง

ส่ง
ความคิดเห็น ()