}
ลิฟต์ค้าง
วันที่โพสต์: 10/12/2016

นานมาแล้ว  ได้มีลิฟค้างอยู่ที่ระหว่างชั้น  ในนั้นมีเพียงนักเรียนหญิงอยู่เพียงคนเดียว  ด้วยความกะวนกะวายใจ เธอได้ยื่อหน้า

เพื่อมองหาคนมาช่วยเหลือ  แต่ทันใดนั้นลิฟต์เกิดขัดข่องเลือยลงด้วยความเร็ว  ลิฟต์นั้นได้ตัดหัวของเธอคนนั้นอย่างฉับพลัน!!!

 

ส่ง
ความคิดเห็น ()