}
พระภูมิโรงเรียน(School Tales)
วันที่โพสต์: 22/12/2016

ในโรงเรียนไม่ได้มีแต่ "ผี" ร้ายอย่างเดียว ...
"นาย เราได้กลิ่นน้ำอบ"
"บนศาลพระภูมิโรงเรียนเราใช้แค่ดอกเข็ม 1 กำนะ ไม่มีใครถวายน้ำอบท่านหรอก จะมืดแล้วรีบบนเถอะ"

 

ส่ง
ความคิดเห็น ()