}
Little Flower (Power Up Tees)
วันที่โพสต์: 26/11/2017
นักโทษยักษ์ผู้คอยมองดอกไม้ดอกเล็กๆจากเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ด้วยความเชื่อว่า "ตนนั้น...ไม่ได้โดดเดี่ยว บนโลกใบนี้"
ส่ง
ความคิดเห็น ()