}
ยักษ์แคระ (Power Up Tees)
วันที่โพสต์: 30/11/2017
เป็นยักษ์แคระในเผ่าพันธุ์ จิตใจดี ชอบอยู่กับมนุษย์มากกว่าอยู่กับยักษ์ด้วยกัน
ส่ง
ความคิดเห็น ()