}
"Sutomaku-Kun"หรือ"Stomach-Boy" (Power Up Tees)
วันที่โพสต์: 08/12/2017
Stomach-Boy เป็น character ลายเสื้อที่ทำให้ผู้สวมใส่เปรียบเสมือนเป็นยักษ์กินคน ภายในตัวของ Stomach-Boy จะมีชิ้นส่วนของมนุษย์กำลังถูกย่อยอยู่
ส่ง
ความคิดเห็น ()