เนื้อในก็ไทยนี่แล (องค์ลง อวอร์ด)
วันที่โพสต์: 18/04/2018
หญิงไทย จะยุคไหนสไตล์ไหน ก็....สวย..นะยะ ๕๕๕๕ เทคนิค: digital painting - photoshop ชุดไทยที่ใจสั่งมา//ที่มานำเสนอ: เป็นการสวมใส่แบบฝรั่ง สมัยก่อนหญิงไทยเวลาไม่ได้ออกงานใหญ่ จะใส่ชุดเสื้อธรรมดาไว้ในห่มสไบไว้นอกและนุ่งโจงกระเบน [แต่ว่าเสื้อที่เขาใส่ไว้ในสมัยนั้นมันมักจะมีความลูกไม้แบบฝรั่งๆนะแก]
ส่ง
ความคิดเห็น ()