นามข้าคือ นิรนาม (องค์ลง อวอร์ด)
วันที่โพสต์: 18/04/2018
ไอ้หนุ่มที่เติบโตมาจากบ้านไทยเดิม แต่ฝันอยากจะเป็นยอดยุทธหนึ่งในปฐพี... ในยุค 4G เนี่ยนะ ชุดไทย โดย - เสื้อ เป็นเสื้อม่อฮ่อมจากทางภาคเหนือ - กางเกง เป็นโจงกระเบนกึ่งๆโสร่ง แรงบันดาลใจจากชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้: สีน้ำ ปากกาสีขาว และดินสอ EE
ส่ง
ความคิดเห็น ()