}
My Original Character# พัฒนาการอวอร์ด 2018
วันที่โพสต์: 27/11/2018
ภาพแรกเป็นภาพสมัยที่ลงสีในคอมช่วงแรกๆค่ะ เหมือนจะนานแต่ก็เพิ่งผ่านมาปีเดียวเอง พอลองมองภาพทั้งสองรู้สึกฝีมือเปลี่ยนไปมาก5555+
ส่ง
ความคิดเห็น ()