}
Watson Avenger ver.FullPower
วันที่โพสต์: 30/11/2018
ภาพนี้วาดเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมของปีนี้ เป็นฉบับปรับปรุงจาก Watson Avenger ver.firstcolour หลังจากได้รับคำติชม นัดแนะจากแม่ ซึ่งก็นั่งแก้อยู่วันสองวัน สุดท้ายก็ออกมาเป็นภาพนี้ !!! Concept : Watson in Iron Man Costume
ส่ง
ความคิดเห็น ()