เคียงข้าง(สมกับเป็นท่าน)
วันที่โพสต์: 16/10/2019
ในยามที่ทุกคนต่างก่นด่าข้า มีแต่เจ้าที่คอยอยู่เคียงข้างข้า
ส่ง
ความคิดเห็น ()