- Coin
(เติมบน Web/Android)
เช็คได้บนระบบ iOS Coin
(เติมบน Apple/iOS)
- Star
เลือกระบบปฏิบัติการมือถือ
*เหรียญที่ซื้อเข้าระบบ iOS/Apple จะสามารถใช้ได้บน แอปพลิเคชัน ระบบ iOS/Apple เท่านั้น
**เหรียญไม่สามารถโอนข้ามระบบได้ในภายหลัง
Web / Android
Apple / iOS
ซื้อรหัสคูปอง